Paměť indigového dítěte 2/2

23.10.2012 09:42

 

Absolutní paměť indigového dítěte Matiase De Stefano (2/2)

Uvnitř celého dimenzionálního procesu evoluce můžeme najít historické procesy ve třetí dimenzi. Tento proces začíná asi před 6,000 miliony let, ale pro lidi je to nedávnější… asi před 30 miliony let. Proces stvoření lidstva byl nejprve naprogramován prostřednictvím genetiky bytostmi, které transmutují genetické informace a evoluci. Jsou to bytosti, kterým říkáme věčné bytosti nebo přírodní duchové.

Část třetí: Neznámá historie

Komentátor: Ve škole jsme učeni, že historie začala v r 3,000 př.n.l. O historii víme ze zdrojů, které přežily v čase. Ale dokonce i věci, které jsme si mysleli, že víme před 40 lety, jsou nyní shledávány jako lži. Jak víme, že historici věděli, co se stalo v r. 3,000 př.n.l.?

Stvoření

Uvnitř celého tohoto dimenzionálního procesu evoluce můžeme najít historické procesy ve třetí dimenzi. Tento proces začíná asi před 6,000 miliony let, ale pro lidi je to nedávnější… asi před 30 miliony let.

Proces stvoření lidstva byl nejprve naprogramován prostřednictvím genetiky bytostmi, které transmutují genetické informace a evoluci. Jsou to bytosti, kterým říkáme věčné bytosti nebo přírodní duchové.

Tyto bytosti projektují všechny formy, které vycházejí z boha, do fyzických světů. Takže skutečně je Darwinova teorie pravdivá, ačkoliv je zde jeden detail, který chybí.

Na této planetě existuje mnoho ras, jako zelenina, zvířata a také lidé, které nejsou původně z této planety, ale jsou to mutace nebo historické přídavky na této planetě. Všechny tyto bytosti sem byly přivedeny evoluční potřebou.

Lidská historie začíná na této planetě kolem roku 24,000 př.n.l., kdy byly vytvořeny první prototypy lidstva, které jsou známy jako Adam a Eva, ačkoliv Eva nebyla první ženou, tou byla Lilith. Ale na Zemi již byli lidé. Nebyli v podstatě prvními. Byli prvním prototypem lidí, které známe, těch, kteří nám byli nejvíce podobní. Byli vytvořeni rychle, protože šlo o kulturní přídavek, abych tak řekl, z jiných planet, který lidské rase pomohl stát se tím, co je.

Proč to udělali? Nebyla to náhodná událost. Neznamená to, že lidé byli vytvořeni mimozemšťany, a nikoliv bohem, jak někteří říkají, ale božský plán z andělské úrovně byl v kontaktu s bytostmi z deváté dimenze, které jsou také mimozemské, ale ty předaly andělské plány fyzickým světům prostřednictvím bytostí, které jsou spojeny prostřednictvím spirituálního světa. A plnily plán podle potřeb kosmologie.

Komentátor: Za historií lidstva se začal rozvíjet příběh konspirace, jako pozemšťanů, tak mimozemšťanů, s cílem kontrolovat tuto velmi bohatý a různorodý svět, která je dnes známá jako příběh o reptiliánech, rigeliánech a iluminátech, mimo mnoho dalších.

Planeta Země procházela důležitými změnami s invazemi jiných ras, které nejsou pro planety pozitivní, jako dobře znám reptiliáni. Tito reptiliáni byli pro evoluci Země negativní, takže galaktické federace, což jsou bytosti, které mají blízký vztah s bytostmi z andělských úrovní, přesahovaly lidstvo, které rostlo do nového lidstva, a vytvořily to, co známe jako lidský prototyp, kterým dnes jsme.

Tento lidský prototyp je kopií andělského nápadu z éterické emanace, na Zemi prostřednictvím mimozemšťanů. Tam naše historie začíná.

Historie lidstva

Komentátor: Problémem je, že historie a čas jsou kruhové. To znamená, že se události opakují různě, ale se stejnými vzory. Historie by neměla být brána jako seznam toho, co se stalo do dnešních dnů, měla by být chápána jako komplexní kamuflovaný řád, který nám ukazuje chyby, které se mohou opakovat.

Očividně je to velmi odlišné, než způsob, jakým se to učí ve škole, ačkoliv to již začalo vycházet najevo. Problémem této historie je, že ji lze číst neustále dokola a je v některých bodech velmi senzacionalistická a rigidní. Bylo to takto, nebo takto, a žádný jiný názor neexistuje. Nebo je to konspirace nebo komplot mimo lidstvo.

Ve skutečnosti to tak přesně není. Neměli bychom z lidské historie vytvářet schizoidní pronásledovatelské delirium. Historie lidstva se odehrála takto, protože se to tak mělo stát, a všechny problémy, které byly vytvořeny, se staly proto, aby umožnily změnu lidstva a evoluce vědomí v lidstvu… a vytvořily v oblasti specifické dílo. To je důvod, proč je lidstvo ovládáno souhvězdími, která začala před věky a trvají asi 2,160 let.

Věky

Komentátor: Země obíhá kolem slunce v procesu, který trvá asi 365 dní, ale zároveň naše slunce obíhá kolem dalšího slunce, které je mnohem větší, Syria, a oběhne ho asi za 26,000 let. Stejně jako rok na Zemi má i rok slunce svá období, rovnodennosti, slunovraty a věky. To má vliv na historické události na Zemi.

Sluneční rok, kterým procházíme, začal přibližně v r. 21,210 př.n.l., s věkem Kozoroha.

Prvními prototypy, které byly vytvořeny, byli ti, které známe jako Lemuřané, kterým já říkám Lomiom. Lomiom patřil celému Pacifiku. Je to rasa, která vytvořila Lemurii, jak ji známe dnes… no, jak ji znají někteří.

Po mnoha historických problémech se v Atlantiku začala rozvíjet Atlantida, kterou jsem od malička nazýval Gefislion. Tato země se rozkládala v celém Atlantiku a vytvořila, v teplé části planety, spousty civilizací a kolonií, které pomáhaly organizovat planetu a udržovat ji ve směru kosmického plánu.

Komentátor: Jak některé civilizace začaly psát komplexně přes noc?

Jak, po pouhých 1,000 letech lidské civilizace, začali Egypťané stavět monumenty tak neskutečně propočtené a navržené na základě matematiky?

Jak bylo, za pouhých 10 let, vytvořeno tolik bohů k uctívání?

Proč jsou pyramidy po celém světě, včetně Ameriky a Japonska, které jsou velmi podobné egyptským, když podle teorie lidé nepřekročili Rudé moře a Středozemní moře?

Proč vykazovala sfinga degradaci více než 9,000 let, když egyptologové říkají, že byla postavena teprve před 5,000 lety?

Všechny tyto civilizace, od r. 13,000 do r. 6,000 př.n.l., se pokoušely aplikovat systém pozemské rovnováhy a lidských informací. Tak začal celý plán výstavby pyramid a starých chrámů, a dnes jich zůstalo jen pár.

Pyramidy mají být údajně hrobkami, ale nikdy hrobkami nebyly.

Komentátor: První civilizace, jako Lemurie, Atlantida, Mayové a Dveře slunce, jsou ty, ze kterých bylo v r. 10,000 př.n.l. vytvořeno mnoho dalších civilizací.

Později muselo lidstvo projít dalším typem evoluce, která nebyla tak hvězdná, ale muselo pracovat se Zemí a samotným lidstvem, kulturami a zbytkem. To je důvod, proč nám bylo od Býka v r. 3,000 př.n.l. umožněno vzpomínat si na historii.

Historie lidstva, počátek „civilizace“ pro mnoho učitelů. Začalo to v Egyptě, kde lidé začali praktikovat spiritualitu prostřednictvím společnosti. Když je jasné, že historie, kterou známe, začala v Býku a prošla Beranem a Rybami, věkem, ve kterém nyní žijeme, můžeme pochopit, že historie se vyvíjí podle energií, které proudí z vesmíru na planety, v našem případě Zemi.

Tento energetický tlak, který přichází z hvězd, řídí události, které se odehrávají na Zemi, především proto, že vše je propojeno.

Komentátor: Energie kosmického prostředí jsou faktory, které mohou formovat energii duše tak, že se drží fyzického těla s jedním záměrem: naučit se a splnit své mise v tomto specifickém okamžiku. To je důvod, proč kosmický řád určuje naše kroky, historii, mapu a cestu, naše pocity, vztahy, nadání a tolik dalších aspektů, aby se vytvořil nezbytný mechanismus, který nám umožní se učit a provádět to, s čím jsme souhlasili předtím, než jsme se narodili.

Jakmile dorazíme k úsvitu slunce, což známe jako 2012, záměr věků v cyklu změn se změní tak, že vibrace všech světů, které nejsou hvězdami, se také změní.

Co to znamená? Jako by začalo jaro. Takže vše, na čem se pracovalo ve „známé“ historii, se začne otvírat typu historie, která je zcela neznámá. Ne proto, že svět projde strašlivými změnami, ale protože dojde k nárůstu vibrací a energie přicházející ze slunce. A to způsobí, že Země transformuje své energetické vibrace.

Indigo

Když se tato energetická úroveň změní, vibruje jiným způsobem. Když vibruje jiným způsobem, mění barvu. Vibrační úroveň planety vytváří jinou barvu v důsledku výdeje tepla. A všechnu duše se na tu barvu musí adaptovat. A barva, která dnes na Zemi vibruje, je známá jako indigo.

Dnes lidé mluví o indigových dětech. Není to skupina duší, která přichází v indigovém obleku nebo nějakou indigovou spirituální úrovní. Jsou to jen nové duše, které přichází pracovat na Zemi během tohoto období, a aby byly schopny se narodit na Zemi, potřebují tuto indigovou barvu, aby mohly pracovat ve vibracích Země.

Demystifikace příběhu, ve kterém z nich mnoho knih udělalo „zvláštní děti“, kdy nikdo jiný není indigo, než malá část indigových dětí. Tak to není, opravdu, je to Země, která vibruje v indigo.

Co tato indigová barva znamená? Indigo je barva třetího oka, o kterém víme, že je oko vizí.

Komentátor: Tato barva je transmutace, a duše přišly vytvářet takovým způsobem, který jim nejlépe vyhovuje. Pokud je jejich kontext agresivní nebo velmi pasivní, vytvoří změny prostřednictvím agresivity a rozbitím myšlenek na rodinné úrovni. Udělají to prostřednictvím sexuality, politiky, vandalismu, umění, netečnosti a kmenovosti, dokonce i prostřednictvím čisté a vlastnické lásky. Ale změní vše, protože je to jejich poslání: změnit věci pro tvoření v kontextu, který je potřeba.

Také transmutují vize toho, co je, transformují vize, vytvoří myšlenky, kreativitu. Tak pracují na těchto úrovních: kreativity a idealismus, ale mění tuto kreativitu a idealismus, protože transmutují. Takže vše, co se narodí na planetě Zemi, začne transmutovat.

K této transmutaci dochází různými způsoby… prostřednictvím agresivity, konfliktů mezi společnostmi, transformací prostřednictvím kopanců nebo klidu. Prostřednictvím akce a ne-akce, kdy obojí je velmi užitečné pro jejich vesmír. Takže tato vibrace přiměje vše, co přijde na plantu nového, vibrovat s ní.

Jakákoliv duševní bytost, která přišla na Zemi, když začaly opony v 80. letech padat, se stává indigo. To znamená, že každý strom, kámen, zvíře a člověk, který se narodil v 80. letech, již je indigo. Není to zvláštní skupina. „Skupina“, která je považována za zvláštní, závisí na vibrační úrovni, kterou měla, když přišla na Zemi, ale ne proto, že je indigo, ale kvůli zvláštnosti, kterou má na té úrovni každý, to činí každého člověka jiného. To je důvod, proč jsou někteří indigo válečníci, jiní kreativní, někteří zcela mírumilovní a další prostě ignorují vše.

Například nemusí nezbytně věřit v boha nebo mluvit o vesmíru, jen proto, že jsou indigo. Indigo je vibrace, která transmutuje, indigo to může dělat přes ekonomiku nebo politiku, aniž by věřil v boha.

Komentátor: Nemá to nic společného se spiritualitou; má to co dělat s vibrací. Klasifikace duší má co dělat s vibrací, a výše závisí na jejich typech vizí. Všichni souhlasili, čeho musí dosáhnout v tomto světě, ale jedinou věcí, na čem toto dosažení závisí, je, aby se dospělí přestali bát o svůj blahobyt a vzdělání. Nejlepším způsobem, jakým jim mohou pomoct, je zapomenout na ně a začít poslouchat sebe.

Krystal, v porovnání s indigo, je bytost, která přichází z kristických úrovní… jsou to stovky tisíc malých Kristů, kteří přišli splnit misi bezpodmínečné lásky. A jsou to generace, které začaly přicházet od r. 2000.

Duše, které praktikují více spirituality, jsou křišťálové děti; také přišly do tohoto věku jako skupina avatarů, jak se jim dnes říká.

Je to skupina duší, která sem přišla pracovat na spiritualitě prostřednictvím harmonie. To znamená spiritualitu, která nesouvisí s bohem nebo anděly, ale s harmonií ve společnostech a uvnitř člověka.

Část čtvrtá: Nový čas

Komentátor: Vzdělání, bez ohledu na to, kolika změnami v historii prošlo, mělo vždy esenci toho, jak váš naučit na Zemi FYZICKÉMU VZDĚLÁVÁNÍ: adaptovat se na fyzický svět, FYZIKA A CHEMIE: naučit se vytváření věcí, EKONOMIKA A PŘÍRODNÍ VĚDY: řídit zdroje pro přežití, MATEMATIKA A TECHNOLOGIE: o logice božského těla, JAZYKY: o komunikaci mezi bytostmi, PSYCHOLOGIE A ETIKA: o vztahu s bytostmi.

Vzdělání by nám mělo pomoct adaptovat se na svět, vědomě se učit, jak se světem žít, naučit se něco o sobě a zbytku jako celku.

Problémem, který nyní společnost má, je „co musím udělat s těmito indigovými dětmi“? Měli bychom je zavřít ve školách, nechat je zničit svět? Co musí dospělí udělat s indigovými dětmi, a co musí indigové děti udělat s dospělými?

Indigové děti přišly transmutovat cokoliv mohou, takže to udělají na začátku, prostřednictvím toho, co považujeme za ne-akci. Ne-akce ve skutečnosti zastavuje sociální tok, zastavuje pohyb; je to jako protiakce k tomu, co člověk od revoluce indigových dětí očekává. Myšlenka na vytvoření něčeho nového není první reakcí indigo. První reakcí je sednout si a nedělat nic, co podporuje systém. Takže vytvořit vzdělání a společnost pro indigové dítě je velmi obtížné. Tato obtížnost je něco, čemu budou muset dospělí čelit nejméně příští dvě desetiletí.

Když lidé začnou vidět, že jakýkoliv typ učebního systému, o který se pokouší, nějak selhává, protože indigo nepřišli, aby na planetě zůstali, indigová vibrace změní kontext pro to, co zůstane poté.

Takže co je třeba udělat, aby se jim umožnilo vyjádřit svoji kreativitu změny tím nejlepším možným způsobem. Musí to být pro jejich generaci naprosto flexibilní, pro jejich tvoření a práci na Zemi.

Komentátor: Aby se to stalo, je potřeba rozbít vzdělávací systém, na který jsme zvyklí, který je založen na memorizování, soutěživosti, zneužívání autority, nedostatku kreativity a představivosti. Význam toho, co je duševní nad tím, co přichází z emocí. Nový systém by měl být založen na emocích, učit prostřednictvím experimentování a objevování, které povzbuzuje integraci.

To nejlépe může adaptovat na indigové vibrace, protože to nemá systém, který přímo vede k učení člověka. Je to široký systém, který akceptuje jakýkoliv typ systému, starodávného, současného nebo budoucího. Umožňuje rozšíření vize učení, která jde dál, než jen ke vzdělávání. Směřuje k integraci lidské bytosti, od chvíle narození do chvíle smrti.

Umožňuje každému pedagogickému systému sjednotit a debatovat, ne vytvářet novou školu, ale vytvářet nový způsob učení. Jde dále, než s čím přišel kdokoliv z nás, a pro co pracuje ve vzdělávání. To je v podstatě důvod, proč my indigo a křišťáloví jsme sem přišli: naučit a pomoct učit. Naučit a pomoct učit, a nic jiného.

Komentátor: Kde jsme se naučili o ekosystémech? Návštěvou pralesa nebo fotografií v knize?

Kde jsme se naučili, jak používat své tělo? Tančením a hraním si nebo v učebnici s komplexními slovy?

Jak se učíme jazyk? Psaním a čtením nebo komunikací v rámci skupiny?

Jak se učíme Pythagorovu větu? Navrčením nebo ji objevíme stejným způsobem, jako Pythagoras?

Víme, že Země obíhá kolem slunce, ale podíváme se někdy na oblohu, abychom pochopili proč?

Takže k učení dochází prostřednictvím praxe a zkušenosti, ne teoretizováním. Teorie je užitečná jen k pochopení části toho, co je důležité. Některé nástroje, se kterými může člověk s indigovými dětmi pracovat: no, více než pracovat, je třeba být pomocným průvodcem, aby mohly naplnit své poslání, kdy vše, co se učí, co je užitečné, například věci, které mají dělat doma, ve škole nebo ve společnosti, musí být aplikovatelné ve škole, doma a společnosti. Nemusí se učit zbytečné věci, jako naučit se každou kost v těle, každý prvek v buňce nebo komplexní matematiku.

Jsme bytosti (indigo/křišťálové) které přišly ze 6. až 13. dimenze, aby se pokusily prosadit čtvrtou a pátou dimenzi ve třetí. Když nás zavřou ve třídě, aby nás naučili matematiku druhé dimenze, když prosazujeme pátou, je to trochu obtížné. Takže vše, co je učeno, by mělo být aplikovatelné v každodenním životě, protože právě tam je naše práce, tam musíme pracovat všichni.

Nyní lze svět vidět ve čtvrté dimenzi, je široký a kruhový do všech směrů. Takže používat pro předávání informací tabuli není pozitivní věc, ale používání zdí je nástroj, všechny děti nyní píšou na zeď. Aspoň mohou ve třídě používat tabuli.

Musí se také učit nebát se přírody, temnoty, hromu, větru… to jim pomůže hodně posunout se k integraci věcí, a ne k polaritě věcí.

Ale nejdůležitější věcí na zvládnutí jsou očividně rodiče a učitelé. Jsou první, kteří musí změnit své vize, a první, kteří musí zahodit své koncepty o sociabilitě.  To znamení, že rodiče pro nás… přestanou být rodiči. Rodiče by měly začít být průvodci. Průvodci životem, ne aby nám říkaly, co musíme udělat a jak. Měli by nám poskytovat rady o tom, co je nejlepší udělat, aby byli průvodci nebo společníky.

Totéž učitelé, neměli by být někým, kdo vám říká, co se musíte naučit. Učitel by se měl stát někým, kdo se učí se studentem, společníkem v učení. Někým, se kterým se můžete pohádat a naučit se, a nezáleží na tom, nakolik si člověk myslí, že něco ví, vždy existuje něco na pochopení. A musí se to učit společně.

Takže vezměte v úvahu, že rodiče se musí stát průvodci, a učitelé se musí stát společníky.

2012

Komentátor: Podle mayského kalendáře se čas rozděluje do cyklů, které mají začátek a konec. Také jiné kultury vypočítaly cykly, kterými lidstvo prochází. Všechny vypočítaly přesná data, kdy se věky změní. Věk, ve kterém jsme nyní, podle kalendářů, končí 21. prosince 2012.

2012, rok, o kterém lidé tak mluví, 21. prosinec 2012 obzvláště, je slunovrat. Slunce vstupuje do svého jara. Země vstupuje do jara 21. září na jižní polokouli. 21. prosince 2012 je to slunce, které vstupuje do jara, takže začíná kvést.

Mojí radou pro všechny pro 2012 je zůstat zcela v klidu, protože se není potřeba bát, co se může stát. Není třeba být katastrofický nebo senzacionalistický. Změny mohou být pociťovány dny před a po. Jaro začíná dny před „jarem“, květiny začínají kvést týdny před jarní rovnodenností.

Takže nesmíme o 2012 uvažovat jako o změně „ze dne na noc“. Je to jen rovnodennost, kdy se začíná dít mnoho věcí. Věcí, o kterých mluvilo mnoho proroků a lidí, ale závisí na každém z nás, abychom žili tuto realitu.

Ten, kdo se snaží žít v apokalypse, o které mluví tolik lidí, ji uvidí. Prožije ji a ucítí.

Ten, kdo je vyrovnaný ve vědomí, srdci a obzvláště v žaludku, což je „já jsem“, tuto apokalypsu žít nebude, ne proto, že ho mimozemšťané vezmou z planety, ale proto, že neuvidí apokalypsu jako něco destruktivního, ale jako možnost změny.

Je to jen změna. Dokonce i slovo apokalypsa znamená toto: něco, co přichází poté… Je to změna, takže nebuďte vyděšení. Nebojte se. Nevěřte v přírodní katastrofy, o kterých lidé říkají, že k nim dojde, protože v nich již žijete, již to začalo.

A nikdo neříká, že je to konec. Proces se již děje. Je to jen změna. Je to okamžik, kdy končí časové období. Noc slunce končí a začíná jeho jaro, začíná úsvit, začíná den.

Do toho patří velké změny, kvůli změnám vibrací, spolu s elektromagnetickými změnami. Náš mozek, tělo, planeta Země a všechny systému, které používáme, jako počítače, video… pracují elektromagneticky. Také slunce pracuje prostřednictvím elektromagnetismu, takže světlo slunce se může během úsvitu slunce změnit.

Proč? Abych byl stručný, když se někdo probudí v noci a uvidí úsvit, může cítit vánek a slyšet ptáky začít zpívat. Je to zcela jiná atmosféra. Teplota klesá a pak náhle stoupne.

Co se děje? Během úsvitu začnou všichni procházet změnou, regenerací. Slunce projde stejným procesem, začne stejný vánek, ale tento vánek je elektromagnetickým, kvůli ohni, který slunce vytváří.

Takže není chybou lidstva, že se to vše děje, je to jen cyklus, přirozený proces Země, kde jsme si všichni zvolili se narodit a zažít a pomoct všem, kteří tuto změnu nechápou. Nebojte se žádných elektromagnetických změn ve svém těle nebo toho, že se cítíte malátně. Nebojte se, nevybuchnete.

Možná budete vnímat věci mimo normální vidění. Možná budete cítit náhlé změny ve své fyzické a emocionální struktuře. Některé změny mohou mít dokonce za následek schizofrenická deliria, ale není to nic, čeho by se bylo třeba bát.

Také ty 3 dny temnoty, o kterých lidé mluví… pokud máme elektromagnetické přetížení, pak samozřejmě elektromagnetický systém selže. Takže ano, možná světla zhasnou a bude na čas tma.

Ale co je problémem? Je to konec světa? Problémem je masivní hysterie. To je důvod, proč musíme zůstat klidnými a pokojnými. To je důvod, proč neradím zůstat ve velkých městech se spoustou lidí. Ne, že by bylo nejvíce katastrof tam, kde je nejvíc lidí proto, že to říká bůh… ale protože lidé, dokonce i když se nic neděje, budou nervózní jen kvůli tomu, že je 2012.

Takže mojí radou je zůstat klidným a během tohoto období se nepokoušejte dělat nic, než se pokoušet zůstat v klidu a být přítomen na Zemi. Zůstaňte zcela ukotveni k Zemi, s nohama tak, jako by byly zasazeny hluboko do země, protože opravdu je to jediná věc, která se od nás v tomto procesu očekává.

Pokud přijde vítr, musíme zůstat velmi rovnými, aby nás obfouknul. To je jediná věc, kterou bychom měli nyní udělat: zůstat v klidu.

Den poté

Po r. 2012 a dalších 50 let se očekává, že nastanou důležité změny v ekonomice, politice a společnosti, kde záměr vytvářet věci ve světě se bude muset změnit.

Dojde k velké migraci v důsledku změn v ekonomikách a dodávkách potravin. Lidé se budou muset přestěhovat do nových měst. Póly roztají, jak říká mnoho lidí, takže hladina moří stoupne. Nejen pobřeží, ale také vnitrozemská jezera zvýší svoji hladinu.

Politicky může být trochu sociálního nepořádku, kdy budeme muset zvládnout politiku… a nejen samotné politiky. A možná, že změny politického klimatu neumožní společnosti se restrukturalizovat nejméně 30 let.

Příštích 50 let bude proces přechodu.

A pro ty, kteří říkají, že v letech 2012-2014 začne éra lásky a míru, není to pravda.

A pro ty, kteří říkají, že dojde ke konci chaosu a naprostému zničení, tak ani to není pravda.

Prostě dojde ke změně, každý člověk uvidí to, co vidět chce. Ale musíme vzít v úvahu faktory, že se společnost změní velmi, ne proto, že to řekl vesmír, nebo přišel anděl a řekl, že to tak bude, ale proto, že může být nedostatek potravin a vody, a to věci změní. Faktory, které změnu vyvolají během tohoto přechodu, budou velmi lidské.

Nezoufejte, jestli nemůžete vidět světlo na konci tunelu, protože my všichni jsme sem přišli žít přechod, a rozhodli jsme se přijít zažít tento přechod. Světlo je pro naše děti a vnuky, indigovou generaci… ne pro generaci dospělých.

Později se věci začnou organizovat sami, a křišťálové, zlaté a platinové děti začnou organizovat novou strukturu v letech 2040-2050 a bude na místě v letech 2080-2090, a to jsou roky, kdy budeme zcela v novém věku, kterému říkáme Vodnář.

Vodnář již začal vibračně, ale nezačal zatím geologicky ani astrologicky. Měli bychom očekávat náhlou změnu z věku Ryb na věk Vodnáře.

Další věcí, kterou musíme vzít v úvahu pro budoucnost, je, že nikdo nebude chtít vytvářet skupiny, vše bude velmi individuální. Takže nebuďte frustrovaní, jestli chcete vytvořit novou společnost v budoucnosti, že všichni půjdou vlastní cestou. Tak věk Vodnáře funguje. Evoluce je vnitřní a již ne vnější.

V příštích 100 letech si bude proces přechodu vyžadovat vnitřní a individuální proces u každého člověka. To, co člověk uvidí venku, bude jen odrazem toho, co je uvnitř.

Komentátor: V bibli, Lukáš 22:10, Ježíš říká svým následovníkům: „Jak vstupujete do města, člověk nesoucí džbán vody vás uvítá. Následujte ho do domu, do kterého vstoupí…“ Tato pasáž jasně předpovídá přechod mezi věky rybáře (Ryb) a věku vodouše, věku Vodnáře.

Věk Ryb byl charakteristický potřebou mít vedené skupiny člověkem, který věděl nebo chápal cestu. Dnes, během přechodu, mnozí očekávají příchod mesiáše, někoho, kdo je povede.

Ale během věku Vodnáře je člověk veden sám sebou. Každý člověk najde všechny odpovědi uvnitř sebe.

Neexistují žádní mistři, které je třeba následovat. Nikdo by nám neměl říkat, kam jít. Nyní se musíme vést sami, ale jak? Kdo jsou nejlepší „učitelé“, kteří ukážou, jak to dělat?

Jsou to mistři, o kterých nebylo nikdy řečeno, a to je důvod, proč jsou nejlepšími mistry: STROMY. Stromy nám mohou ukázat nejlepší způsob, jak žít na této planetě, s hlubokými kořeny do země, přímým kmenem pro přenos veškerého světla od slunce do Země… a poskytovat kyslík všemu kolem, aby s tím mohly žít všechny bytosti.

Jen meditací, bez zavřených očí a s pohledem na strom, pochopíte, o čem mluvím. Byli zde první, kteří přišli ukotvit světlo, a toto světlo se vědomě na planetu vrátilo.

Takže buďte jako stromy a vraťte nebesa zpět na Zemi.

 

Zdroj

překlad Osud 2011