Data energetických vstupů

09.06.2012 17:51

 

Data Energetických vstupů "Otevřených bran" do Nového Věku.

Přišel mi impuls napsat vám o době, ve které se nacházíme. Napíšu vám data Energetických vstupů "Otevřených bran" až do dne, kdy už se nezavřou a nastoupí silné a intenzivní působení Nového věku. A pro ty, co projdou, přijde něco jako 4. dimenze, tzv. "mezischod"….berte nebo nechte být, ale rok 2012 21.12 se začíná dít již letos 28.10.2011 a vše už je v plném proudu!!!

Co je Starý věk?

V tom se nacházíme teď a mnozí z vás jsou již v přestupných energiích, z nichž není tak těžké vypadnout a že zkoušek chodí denně spoustu…systém se vás bude snažit strhávat dolů, plno lidí pod vládou šedých budou zastrašovat a dělat nepříjemné tazatele, za každou cenu se budou energie k tomuto určené snažit o vyvolání emocí a BEZMOCÍ, spousty ezoteriků je využíváno entitami o kterých nemají ani ponětí, rozum a strach pojede na plné obrátky, finance, vztahy vše budované do této doby bez srdce a čistoty úmyslů se vám zhroutí a proč? Nemělo to pevné základy, byl v tom jen chtíč uspět, tak aby vám ten úspěch dotvořil vaši osobnost zvenčí a to není dovoleno, tvořit je potřeba z nitra, ze Světla …. ať ve vztazích nebo pracovně!!!

Takže Starý věk =

ILUZE - LŽI - STRACH - MANIPULACE - OBAVY - MAJETNICKÉ POSTOJE - ZÁVISLOSTI - MINULOST - BUDOUCNOST - KŘIVDY - VINÍCI - NEPŘÁTELÉ - NEDŮVĚRA - BOJ O MOC - NEČESTNÉ JEDNÁNÍ - PODVODY - NEHARMONICKÉ VZTAHY - UZAVŘENOST - POCIT NEŠTĚSTÍ - MÁLO RADOSTI - SAMOTA - POMLUVY - BRANÍ SI SITUACÍ OSOBNĚ - DOMNĚNKY - HODNOCENÍ - NEPŘIJÍMÁNÍ SITUACÍ TAK JAK JSOU - SLOŽITOSTI - ROZUM - ODPOJENÍ OD SEBE SAMÉHO - PŮSOBENÍ SYSTÉMU

 

A co tedy ten očekávaný Nový věk?

Vše co se mi děje přijímám s láskou a vím, že je to pro moje největší dobro…umím se radovat, žiji v pravdě, hojnosti a lásce v souladu s universem, jsem šťastná a přijímám plnou odpovědnost za svůj život a svůj vnitřní vesmír…jsem ve spojení se svojí domovinou odkud pochází má duše, protože jedině tam dostanu dostatek energie a výživy kterou potřebuje moje mysl i tělo!!! - velmi vhodné pro každodenní afirmování.

Energie nového věku sem na planetu zemi poprvé začaly působit 21.5.2011 a s každým to zamávalo podle jeho znečištění mysli a těla.

Další vstupy jsou datována níže.

Před každou branou se vám objeví nějaké téma k řešení, tím vás energie k tomuto určené upozorňují na to co je třeba řešit.. doporučuji uměle nic nehledat a uměle nic nevyvolávat.. universum si řekne samo…jinými slovy nejsem šťastná - hledám z čeho - a řeším to do momentu štěstí a úlevy.

Vaše fyzické tělo, bude !!!možná!!! bolet..různě, je potřeba číst i tam (doporučuji Luisa L. Hay Uzdrav své tělo od A - Z)

Budete !!!možná!!! tloustnout, prosím ani to neřešte (pokus o to jak vás dostat na vlastní nespokojenosti = starý věk)..vaše těla potřebují více energie k přestupu a aktivace nové 6. Čakry imunity "Sluneční žití" (Brzlík) se postará o zbytek…změna stravy, režimu atd.

Nový věk =

LÁSKA - DŮVĚRA - SEBEDŮVĚRA - SEBEHODNOTA - INTUICE - RADOST - JEDNODUCHOST ŘEŠENÍ - HOJNOST - ŠTĚSTÍ - ENERGIE - SOULAD VĚCÍ - SOUZNĚNÍ - ODEVZDÁNÍ - PRAVDA - BDĚLOST - VNÍMÁNÍ SEBE SAMA I SOUCIT S OKOLÍM

 

Data Energetických vstupů - AFIRMACE :

 

3. 8 "LÁSKA!!!"

6. 8 "LÁSKA MÁ KŘÍDLA"

………..

9. 8 "MÁM KŘÍDLA, KTERÁ MI UMOŽŇUJÍ BÝT VŠUDE"(oproštění od vlastnění, lpění atd. = pomalé, rychlé?..osedlávání ega)

Od 9. 8 do 12. 8 připravte si sílu a dobrou náladu, proces bude těžší

12. 8 "JSEM SVOBODNÁ LÁSKYPLNÁ BYTOST, KTERÁ JE VŠUDE"

……………….

15. 8 "LÁSKA JE PRO MNE VŠÍM"

18. 8 "LÁSKA MNE NAPLŇUJE"

21. 8 "JSEM PŘEPLNĚN LÁSKOU, MÉ POTŘEBY NAPLNĚNY - NEMÁM POTŘEBY"

………………

24. 8 "ROZDÁVÁM LÁSKU VŠUDE KAM VSTOUPÍM"

27. 8 "SVOU PŘÍTOMNOSTÍ VYZAŘUJI LÁSKU - VE VŠÍ PŘIROZENOSTI"

………………

30. 8 "VIBRUJI LÁSKOU"

----------------------------------------

1. 9 "UVĚDOMUJI SI JEDNTOLIVÉ ROZDÍLY FORMY LÁSKY"

3. 9 "UVĚDOMUJI SI, ŽE MOHU TVOŘIT SKRZE LÁSKU VŠE"

……………..

5. 9 BUDE NÁM POLOŽENA OTÁZKA:"JE MOŽNÉ TVOŘIT I HMOTU SKRZE LÁSKU?"

7. 9 "JE TO MOŽNÉ!!!"

9. 9 "JSME UTKÁNI Z LÁSKY BOŽÍ"

11. 9 "BŮH JE NAŠE JÁ"

………………

13. 9 "BŮH JE MY A MY JSME BŮH"

!!!POZOR!!! To celé…jde o proces uvědomění - od poznání Bůh jsme my a my jsme Bůh až po 28.10

Jde o "formovací" proces - po něm se opět vracíme k sobě, jen v jiné kvalitě a s jiným vnitřním pocitem. To jen, aby si někdo nepomyslel, že se stane Bohem…

15. 9 "KDE KONČÍ BŮH, KDE ZAČÍNÁM JÁ"

17. 9 "MILUJI BOHA, MILUJI SEBE"

…………….

19. 9 "BŮH JE LÁSKA"

21. 9 "MY JSME LÁSKA"

23. 9 "POŽEHNÁNI LÁSKOU 2"

25. 9. "VIBRACE LÁSKY SE ROZDĚLÍ"

……………..

27. 9 "RŮZNÉ FORMY VIBRACÍ PŮSOBÍ NA ZEMI" - ČEKEJTE KONTAKT Z VAŠICH DOMOVIN

29. 9 "ARCHANDĚL MICHAEL"

-----------------------------------------

1.10 "ZEMSKÁ RADA"

………………

5. 10 "POMOC - další témata nejsou ještě jasná, podle toho zda to předchozí alespoň část lidstva zvládne…pokud ano mělo by to pokračovat…

9. 10 "LÁSKA JE VŠUDE (TŘETÍ STUPEŇ)

………………..

14. 10 "LÁSKA S OTEVŘENÝMA OČIMA" = "VĚDOMÁ" -to znamená plně si ji uvědomujeme, cítíme podstatu…doposud jsme ji jen tušili…

…………………

19. 10 "VELKÁ ZKOUŠKA - VELKÉ PROBUZENÍ - ale stále nejisté viz 5. 10

23. 10 "SE OTEVŘE SUPERGALAKTICKÁ BRÁNA, SUPERSILNÁ INVAZE FOTONU LÁSKY" = 5 DNÍ V RÁJI DO 28. 10

=

  1. DEN "DÝCHÁM" LÁSKU
  2. DEN "CÍTÍM" LÁSKU
  3. DEN "ŽIJI" LÁSKU
  4. DEN "TVOŘÍM" LÁSKU
  5. DEN "JÁ JSEM" LÁSKA

 

28. 10 " JSEM, JSME" Mocné vibrace se stávají mou součástí - je to již vlastně norma - necítím rozdíl, stávám se milující hvězdnou Bytostí zde na Zemi (…?...)